อีกกิจกรรมหนึ่งที่จบลงไปพร้อมกับงานประชุม Black Hat 2012 คือการแข่งขัน Microsoft BlueHat Prize ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านความปลอดภัยโดยให้ผู้เข้าแข่ง ขันทำการออกแบบโครงการด้านความปลอดภัยที่ช่วยป้องกัน การโจมตีที่มุ่งไปยังหน่วยความจำ โดยรางวัลอันดับหนึ่งนั้นมีมูลค่าสูงถึง $200,000
การแข่งขันในปีนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือ Vasilis Pappas กับโครงการที่มีชื่อว่า kBouncer ที่ช่วยในการตรวจจับและป้องกันการโจมตีประเภท Return-oriented programming ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในสามของโครงการที่ได้รับราง วัลจากทั้งหมด 20 โครงการ โดยได้มีการปรับใช้โครงการเหล่านี้ไปบางส่วนเพื่อทดสอบแล้ว
สำหรับหัวข้อการแข่งขันในปีต่อไปนั้น จะถูกคัดจากผลสำรวจว่าปัญหาด้านความปลอดภัยรูปแบบไหน ที่มีความอันตรายร้ายแรงมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดอีกทีในช่วงเวลาเดียวกันนี้ในตอนป ีหน้าครับ
ที่มา - Microsoft BlueHat Prize via PCWorld


อ่านต่อ...