หลังจากเว็บไซต์ LiveSide ได้เผยภาพบริการ Hotmail แบบ Metro ล่าสุดเว็บไซต์ดังกล่าวก็ได้เผยภาพและรายละเอียดของบ ริการ SkyDrive และ Devices แบบ Metro เช่นกัน
สำหรับ SkyDrive นั้น นอกจากหน้าเว็บจะเป็นไตล์ Metro แล้ว (ดูภาพได้ที่ท้ายข่าว) ยังมีสิ่งที่ได้รับการเพิ่มเติมและปรับปรุง ดังนี้

  • ผู้ใช้สามารถเลือกโฟลเดอร์และไฟล์ในมุมมอง thumbnail ได้แล้ว (เดิมผู้ใช้สามารถเลือกโฟลเดอร์และไฟล์ในมุมมอง detail เท่านั้น)
  • SkyDrive แสดงภาพ thumbnail ของไฟล์ Office
  • Windows Live Groups เป็นส่วนหนึ่งของ SkyDrive
  • การจัดการ SkyDrive อาทิ พื้นที่เก็บข้อมูล การแท็กบุคคล ได้รับการรวมศูนนย์ไว้หน้าเดียวกัน จากเดิมที่อยู่กระจัดกระจายจากข่าวก่อนหน้านี้ที่ไมโครซอฟท์เปิดตัว Office Web Apps รุ่นใหม่ และได้เพิ่มฟีเจอร์ Excel Surveys สำหรับสร้างแบบสำรวจที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้โดย ตรง ผู้ใช้หลายรายที่มองไม่เห็นเมนูของฟีเจอร์ใหม่ได้สอบ ถามไมโครซอฟท์ และบริษัทได้ตอบว่าจะเปิดให้ใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวสำ หรับ "Office Web Apps on SkyDrive" ได้ในเดือนถัดไป ดังนั้น LiveSide จึงคาดว่า ไมโครซอฟท์จะเปิด SkyDrive โฉมใหม่ให้ใช้งานได้ในเดือนสิงหาคมนี้

LiveSide ยังได้เผยภาพและรายละเอียดของบริการ Windows Live Devices (บริการจัดการอุปกรณ์ที่ซิงค์ข้อมูลผ่านแอพ Windows Live Mesh) ซึ่ง (แน่นอน) หน้าตาจะได้รับการปรับเป็น Metro ทั้งหมด (ดูภาพได้ที่ท้ายข่าว) แต่พื้นที่เก็บข้อมูลที่ซิงค์กันนั้นยังมีเท่าเดิมคื อ 5 กิกะไบต์
ที่มา: LiveSide (1, 2)

SkyDrive

Devices


อ่านต่อ...