Ofcom (กสทช. ของอังกฤษ) ประกาศความพร้อมเตรียมประมูลคลื่นย่านความถี่ 800MHz และ 2.6GHz สำหรับใช้ให้บริการ 4G แล้ว หลังจากที่ปล่อยให้รอมาตั้งแต่ปี 2008

ถ้ากระบวนการเป็นไปตามแผน Ofcom ระบุว่าการประมูลคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2013 โดยมีผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่สามรายอย่าง Vodafone, Telef

อ่านต่อ...