ประเด็นการสอดแนมข้อมูลของประชาชนเป็นประเด็นที่อ่อน ไหวในสหรัฐฯ ภาพยนตร์และนิยายหลายเรื่องพูดถึงหน่วยงานลับที่สอดแ นมข้อมูลทุกอย่างที่ส่งไปตามระบบคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา หน่วยงานหนึ่งที่ถูกจับตาว่าจะทำหน้าที่นั้น คือ NSA (National Security Agency) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายพล Keith Alexander ก็ขึ้นเวที DefCon ระบุว่า ทางการสหรัฐฯ ไม่ได้ "เก็บรักษา" (maintain) แฟ้มข้อมูลของประชาชนสหรัฐฯ
เมื่อวานนี้ William Binney อดีตเจ้าหน้าที่ของ NSA ก็ออกมาระบุว่าการพูดเช่นนั้นเป็นการเล่นคำของนายพล Keith เพราะ NSA นั้นมีระบบสอดแนมประชาชนของตัวเองมาตั้งแต่ปี 2001 แล้ว โดยเริ่มดึงข้อมูลจากบริษัทโทรคมหลายบริษัท และ NSA กำลังเก็บข้อมูลทวิตเตอร์, อีเมล, การค้นหาเว็บ, และข้อมูลอื่นๆ เพื่อจะค้นหาได้ในภายหลัง
เจ้าหน้าที่ William ระบุว่าที่เขาลาออกจาก NSA ในเวลาต่อมาก็เพราะหน่วยงานกำลังพยายามสอดแนมทุกคนใน ประเทศ
นายพล Keith ไม่ได้ปฎิเสธว่าไม่มีการสอดแนมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ในสหรัฐฯ แต่การกระทำเหล่านั้นเป็นการตรวจสอบข้อมูลของคนต่างช าติ และ NSA เองก็ถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการข่าวกรอง, สมาชิกรัฐสภา, และศาล FISA (ศาลคดีการสอดแนมคนต่างชาติเพื่อข่าวกรอง)
ที่มา - Wired


อ่านต่อ...