Facebook ประกาศปรับปรุงการแสดงผลส่วนรูปภาพ (photos) ในหน้า Timeline โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

  • การแสดงภาพจะแสดงในหน้ารวมแบบโมเสค
  • ในหน้ารวมภาพแต่ละภาพมีขนาดใหญ่เต็มจอมากขึ้น
  • เลื่อนเมาส์และติดดาวให้กับภาพ เพื่อให้ภาพนั้นแสดงผลเด่นขึ้นใน Timeline

การเปลี่ยนแปลงนี้จะทยอยอัพเดตต่อไปครับ การแสดงผลรูปภาพแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่าคล้าย Google+อยู่เหมือนกัน ตัวอย่างดูได้ท้ายข่าวครับ
ที่มา: Facebook และ Inside Facebook

อ่านต่อ...