โลก Virtualizatin ดูจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตลาดองค์กรไปอย่างสมบูรณ์แบ บแล้ว ตอนนี้ออราเคิลก็ตามเข้ามาสงครามครั้งนี้ด้วยการเข้า ซื้อบริษัทขายเครื่องจัดการเครือข่ายเสมือนแบบสำเร็จ รูปที่ชื่อว่า VP780 I/O Director โดยไม่เปิดเผยมูลค่า
VP780 I/O Director มีราคาเครื่องละ 30,000 ดอลลาร์ (ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะปรับเป็นเท่าไหร่) มันเป็นสวิตซ์ในตระกูล Software Defined Network (SDN) ที่สามารถจัดการเส้นทางของข้อมูลได้อย่างซับซ้อนตามท ี่ซอฟต์แวร์จะกำหนด
ก่อนหน้านี้ VMware ก็เพิ่งซื้อบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับโลกเครือข่ายเสมือน Nicira ไป
ที่มา - eWeek


อ่านต่อ...