สถานที่จัดงานณสนามกีฬาเทศบาลดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์. แน่นอนล้านเปอร์เซ็นน