"ปันกัน" สังคมแก่งการแบ่งปัน จัดกิจกรรม "ตลาดนัดปันกัน"
ในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น.
@ GOOD LITTLE SPACE
สยามสแควร์ซอย 6

ภายในกิจกกรรมมีการจัดจำหน่ายเสื้อมือสอง สินค้าต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ของปันกัน โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา