งาน " m.c. 2 กลุ่ม เพื่อน้องครั้งที่ 1"วันที่ 22-23 ธันวาคม 2555 ~!!!! เลือน ไม่มี กำหนด นะครับ