บัญชีทวิตเตอร์ @guyadams เป็นบัญชีของนักข่าวที่แสดงความไม่พอใจที่สถานี NBC ไปหน่วงการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกไว้หลายชั่วโมง และทวีตบอกอีเมลของผู้บริหาร NBC เพื่อให้ทุกคนร่วมกันไปร้องเรียน สุดท้ายทาง NBC ส่งเรื่องนี้เข้าไปยังทวิตเตอร์และทวิตเตอร์ล็อกบัญช ีนี้ไป แต่วันนี้ทวิตเตอร์ก็ออกมายอมรับว่าการล็อกนี้เป็นกา รกระทำที่ผิด และเปิดบัญชีนี้กลับขึ้นมาแล้ว
ทวิตเตอร์ระบุว่าทีมงานที่ปิดบัญชีนั้นคือทีม Trust and Safety ที่ดูแลเรื่องร้องเรียนเป็นหลัก ขณะที่มีรายงานว่า NBC กับทวิตเตอร์นั้นร่วมงานกัน แต่ทีมนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย และหากมีเรื่องร้องเรียนแบบเดียวกันกับบริษัทอื่นๆ ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนก็จะเป็นไปเหมือนๆ กัน
อย่างไรก็ดี ทางทวิตเตอร์ขอโทษในเรื่องร้องเรียนครั้งนี้ และยืนยันว่าทวิตเตอร์ไม่ได้มีความพยายามจะมอนิเตอร์ การทวีตของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อคู่ค้ารายใดรายห นึ่งแต่อย่างใด เพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ และทางทวิตเตอร์จะหาทางแก้ไขไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อ ีก
ที่มา - Twitter


อ่านต่อ...