นอกจากสงครามสิทธิบัตรระหว่างแอปเปิลกับซัมซุงที่เป็ นข่าวอย่างต่อเนื่องมาตลอด มวยอีกคู่ที่ฟัดกันอย่างสูสี (แต่อาจได้รับความสนใจน้อยกว่าเพราะไม่มีแอปเปิลมาเก ี่ยวข้อง) คือคู่ระหว่างไมโครซอฟท์กับโมโตโรลา ซึ่งตอนนี้ต้องเรียกเป็นไมโครซอฟท์กับกูเกิลแทน
ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ประสบความสำเร็จในการแบนมือถือโมโตโรลาในส หรัฐและเยอรมนี แต่ในทางกลับกัน โมโตโรลาก็เอาคืนสำเร็จโดยชนะคดีสิทธิบัตรเกี่ยวกับ Windows 7 และ Xbox ในเยอรมนีเช่นกัน (แต่ศาลยังไม่สั่งแบน ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเรื่องค่าใช้งานสิทธิบัตรกันไม่เส ร็จ)
ล่าสุดฝ่ายกฎหมายของไมโครซอฟท์เขียนบทความผ่านบล็อกข องบริษัท แสดงจุดยืนว่าไมโครซอฟท์ยินดีเจรจาขอใช้สิทธิบัตรของ โมโตโรลา แต่นั่นต้องอยู่บนพื้นฐานเงื่อนไขการให้สิทธิที่สมเห ตุสมผลและเป็นธรรม (fair, reasonable and non-discriminatory หรือ FRAND ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะในวงการสิทธิบัตร)
อย่างไรก็ตามไมโครซอฟท์ก็โจมตีโมโตโรลาว่า ที่ผ่านมาเงื่อนไขของโมโตโรลายินยอมให้ใช้งานสิทธิบั ตรเพียงบางชิ้น ทำให้สงครามสิทธิบัตรต้องดำเนินต่อไป และโมโตโรลาก็เรียกเก็บค่าสิทธิบัตรจากไมโครซอฟท์แพง เกินอัตรามาตรฐานของตลาดไปมาก (กรณีของ Windows 7/Xbox เป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับ H.264 ซึ่งโมโตโรลาเรียกเก็บไมโครซอฟท์ 4 พันล้านดอลลาร์ - ข่าวเก่า)
ไมโครซอฟท์บอกว่ากูเกิล (ในฐานะเจ้าของโมโตโรลา) มีทางเลือกเพียง 2 ทาง คือมานั่งเจรจากันดีๆ หรือจะยังคงยุทธศาสตร์การฟ้องสิทธิบัตรของโมโตโรลาต่ อไป ถ้ากูเกิลเลือกทางแรก ไมโครซอฟท์ก็ยินดีให้ความร่วมมือ
ที่มา - Microsoft on the issues, ZDNet


อ่านต่อ...