วันนี้ทาง Facebook ได้ออกรายงานการใช้พลังงานประจำปี 2011 โดยเป็นรายงานรวมการใช้พลังงานและ carbon footprint ของศูนย์ข้อมูลของ Facebook รวมไปถึงสำนักงานต่างๆ ของ Facebook ทั่วโลก โดยข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ ผู้ที่ใช้งาน Facebook ใน 1 ปีนั้นจะมี carbon footprint เท่ากับลาเต้หนึ่งแก้ว, กล้วยผลใหญ่ 3 ผลหรือไวน์ไม่กี่แก้วเท่านั้น ส่วนศูนย์ข้อมูลและสำนักงานของ Facebook ทั่วโลกนั้นใช้พลังงานไปทั้งหมด 532 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ถึงแม้ว่า Facebook จะพยายามควบคุมการใช้พลังงานอยู่ในตอนนี้ แต่ก็ได้บอกไว้ชัดเจนว่าในปี 2014 ที่จะถึงนี้ Facebook จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลในสวีเดน ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
Facebook ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2015 พลังงาน 25% ที่ Facebook ใช้นั้นจะต้องมาจากแหล่งพลังงานที่สะอาดและแหล่งพลัง งานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และจะพัฒนาการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดย อาศัยโครงการ Open Compute ด้วย
มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับเรื่องการใช้พลังง านของ Facebook ตามไปอ่านกันได้จากที่มาของข่าวได้เลยครับ
ที่มา - Facebookอ่านต่อ...