ติดต่อกันเองเลยนะคับ (ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย)

http://www.cm-club.com/forum/showthr...B8%B2%E0%B8%97