โซนี่รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2012 ซึ่งนับตามปฏิทินการเงินบริษัท มียอดขายเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนอยู่ที่ 19,180 ล้านดอลลาร์ แต่สุทธิแล้วยังขาดทุนถึง 312 ล้านดอลลาร์ และเป็นการขาดทุนที่หนักกว่าปีก่อน
โซนี่อธิบายว่ากลุ่มธุรกิจที่ค่อนข้างอาการหนักจนทำใ ห้ภาพรวมบริษัทขาดทุนมากกว่าเดิมก็คือกลุ่มอุปกรณ์สื ่อสาร ที่ลำพังขาดทุนถึง 356 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อความบ ันเทิงในบ้านที่ขาดทุนหนักเช่นกัน 126 ล้านดอลลาร์ ส่วนธุรกิจที่ดูสดใสคือกล้องถ่ายรูปซึ่งมียอดขายเพิ่ มขึ้นถึง 7%
โซนี่ได้ปรับลดคาดการณ์รายได้ตลอดปีนี้ลงอีก 27.8% โดยมองว่าสินค้าหลักของบริษัทจะยังมียอดขายลดลง นอกจากนี้สถานการณ์ค่าเงินเยนแข็งค่าก็จะยังกดดันบริ ษัทต่อเนื่อง
ที่มา: โซนี่ และ Slashgear


อ่านต่อ...