เว็บไซต์ TorrentFreak ได้เปิดเผยเอกสารหลุดจากสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของ สหรัฐอเมริกา หรือ RIAA ซึ่งเป็นผลการศึกษาในประเด็นที่ว่าผู้คนได้เพลงมาจาก แหล่งใดกันบ้างในช่วงปี 2010-2011 พบว่า 35% นั้นมาจากการซื้ออย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นซื้อซีดีหร ือดาวน์โหลดเอา ส่วนอีก 65% มาจากการได้มาแบบไม่ต้องเสียเงิน
ในส่วนของการได้เพลงมาแบบไม่เสียเงินที่มีถึง 65% นั้น เมื่อแยกย่อยลงมาพบว่าสัดส่วนการได้เพลงผ่านการแชร์ใ นเครือข่าย P2P มีเพียง 15% ขณะที่การโหลดจากเว็บรับฝากไฟล์นั้นคิดเป็นเพียง 4% เท่านั้น ส่วนกรณีที่เหลือของการได้เพลงแบบไม่ต้องเสียเงินนั้ น กลับมาจากวิธีการที่ไม่ต้องพึ่งบริการออนไลน์ได้แก่ก ารยืมฮาร์ดดิสก์มาก๊อปปี้ และเอาแผ่นเพื่อนมาไรท์กันตรงๆ เลย
TorrentFreak ตั้งข้อสังเกตว่าจากอัตราส่วนดังกล่าวนี้ ชี้ให้เห็นว่าถึง RIAA จะไล่ปิดเว็บและเครือข่ายแชร์ไฟล์เพลงได้สำเร็จทั้งห มด การละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะยังคงอยู่ในอัตราส่วนที่สูงมา กอยู่ดี
ที่มา: TorrentFreakอ่านต่อ...