ตอนนี้ Kodak อยู่ในขั้นตอนเตรียมพร้อมจะเปิดประมูลสิทธิบัตรสิบชิ ้นของบริษัท หลังจากที่ได้ยื่นเรื่องขอสถานะล้มละลายไปแล้ว แต่แอปเปิลก็ได้ตัดสินใจเข้ามาฟ้อง Kodak แล้วอ้างว่าสองในสิบสิทธิบัตรของ Kodak นี้เป็นของแอปเปิลตามเนื้อหาของตัวสิทธิบัตร ล่าสุดศาลได้ตัดสินแล้วว่าแอปเปิลจะไม่ได้สิทธิในการ เป็นเจ้าของสิทธิบัตรดังกล่าว และ Kodak จะสามารถนำสิทธิบัตรทั้งหมดไปประมูลต่อไปได้
คำตัดสินของศาลในครั้งนี้มีข้อความชี้ว่าแอปเปิลจงใจ ที่จะรบกวนหรือขัดขวางการประมูลสิทธิบัตรของ Kodak แต่ศาลเองก็ปฏิเสธที่จะติดสินว่า Kodak เป็นเจ้าของสิทธิบัตรที่เหลือแต่เพียงผู้เดียว ทำให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาฟ้องอ้างสิทธิในสิทธิบัตรที ่เหลือของ Kodak ได้อีกเช่นกัน
ล่าสุดแอปเปิลได้ยื่นอุทธรณ์แล้วและได้ขอย้ายเคสนี้ไ ปอยู่กับศาลเขตแทนศาลล้มละลาย เชื่อว่าแอปเปิลจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ง ่าย ๆ
ที่มา - Engadget, Bloomberg


อ่านต่อ...