News Image Thumbnail:ไมโครซอฟท์ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Wired ในประเด็นการโฆษณาและการรักษาความเป็นส่วนตัวบน Outlook.com ว่า บริการอีเมลใหม่นี้จะไม่นำเนื้อหาของข้อความอีเมลไปใ ช้เพื่อการโฆษณา โดยไมโครซอฟท์มองผู้ใช้ Outlook.com ว่าเป็นลูกค้า ไม่ได้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการโฆษณา เพราะเชื่อว่าผู้ใช้เหล่านี้ส่วนมากเป็นลูกค้าที่ทำร ายได้หลักให้กับบริษัทโดยการซื้อซอฟต์แวร์อยู่แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้เน้นขายโฆษณาเป็นธุรกิจหลัก ประกอบกับในอดีต Outlook.com ไม่ได้รับการจัดการจากฝ่ายที่ดูแลบริการออนไลน์อย่าง Bing และ MSN แต่เป็นฝ่าย Windows Live ซึ่งดูแลการพัฒนาเว็บแอพสำหรับ Windows
การที่ Outlook.com ไม่ได้ใช้ข้อมูลอีเมลมาเพื่อการนำเสนอโฆษณาให้ผู้ใช้ นั้นถือว่าเป็นการโจมตี Gmail โดยตรง เนื่องจากบริการอีเมลจากกูเกิลนี้จะสแกนอีเมลของผู้ใ ช้เพื่อให้ระบบสามารถนำเสนอโฆษณาได้ตามเนื้อหาอีเมลน ั่นเอง (ข่าวเก่า)
ไมโครซอฟท์ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าบริษัทสาม ารถนำเสนอโฆษณาบน Outlook.com ได้อย่างไรโดยที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลอีเมลของผู้ใช้ แต่เท่าที่ทีมงานเว็บไซต์ Wired ลองใช้บริการอีเมลใหม่นี้ก็พบว่าโฆษณาเหมือนจะได้รับ การนำเสนอให้กับทีมงานคนนั้นโดยเฉพาะ
นักวิเคราะห์จากการ์ดเนอร์ (Gartner) ให้ความเห็นว่า Outlook.com ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ประการใด เขาคาดว่าบริการอีเมลใหม่นี้ไม่ได้เพื่อต่อกรกับ Gmail เท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางของไมโครซอฟท์ที่จะผูกบริการบนกลุ่ มเมฆทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานนั่นเอง
ที่มา: Wired
หมายเหตุจากผู้เขียนข่าวลง Blognone: ที่ใช้คำว่า ในอดีต ตรง "ในอดีต Outlook.com ไม่ได้รับการจัดการจากฝ่ายที่ดูแลบริการออนไลน์" เนื่องจากต้นฉบับใช้ "Outlook.com was not being overseen by its money-losing online services division" ผมเลยไม่อยากตัดวลีนี้ทิ้งไปในตอนเรียบเรียงข่าวครับ


อ่านต่อ...