แม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่มีรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตั วเองใช้กันทั่วไป แต่สหภาพยุโรปได้ออกมาประกาศว่าหลังจากเดือนพฤศจิกาย นปีหน้าเป็นต้นไป มาตรการการให้ดาว "ความปลอดภัย" แก่รถยนต์ใหม่จะเปลี่ยนไป โดยรถยนต์คันไหนก็ตามที่ต้องการมาตรฐานสูงสุดที่ 5 ดาว จะต้องมีระบบเบรคฉุกเฉินอันโนมัติ (autonomous emergecy braking หรือ AEB)
ในปัจจุบัน ระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัตินี้จะใช้เรดาร์ เลเซอร์ หรือกล้องวีดีโอเพื่อตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือสิ่งกีดขว างอยู่ข้างหน้ารถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่หรือไม่ โดยจากการศึกษาพบว่าระบบดังกล่าวสามารถลดโอกาสการเกิ ดอุบัติเหตุได้สูงถึง 27%
ที่มา - Engadget


อ่านต่อ...