ตัวโครงเป็นของ bsa แต่ล้อ เบรค เป็นของ ราเล่ห์ ส่วนเหล็กข้อต่อกับเบาะต้องต่อเชื่อมใหม่ และตะเกียบหนังต้องเปลี่ยน มีเพลท ข้างหน้าเป็นช่องว่างรูปน้ำหยดกลับหัว ขาตั้งมี ฝาครอบบู๊ตล้อมี ท่านผู้รู้คิดว่าน่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ