ช่วงหลัง Huawei ถูกโจมตีอย่างมากในประเด็นความปลอดภัย นับแต่ซอฟต์แวร์ที่มีปัญหาและไม่ได้แพตซ์อย่างทันท่ว งที ไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกองทัพจีน งานนี้ Huawei จึงเลือกเปิดศูนย์ตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อไว้ทำงานร่วมกับ GHHQ (Government Communications Headquarters - หน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษ) เพื่อให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ Huawei จะขายให้รัฐบาลอังกฤษนั้นมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะใ ช้ในหน่วยงานได้
Huawei มีอิทธิพลในตลาดสูงขึ้นมากในช่วงหลัง โดยรายได้รวมขในปี 2011 นั้นในตลาดโทรคมนาคม (ฝั่งผู้ให้บริการ) สูงเป็นอันดับสองเป็นรองเพียง Ericsson เท่านั้น และแนวโน้มก็ชัดเจนว่า Huawei กำลังจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในไม่ช้า
ที่มา - The Economist


อ่านต่อ...