สตีฟ วอซเนียก ได้กล่าวถึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆในระหว่างการให้สัม ภาษณ์กับ ไมค์ เดซี (ผู้ผลิตตอน The Agony and the Ecstasy of Steve Jobs ให้กับรายการ This American Life ซึ่งถูกจับได้ว่าเขาเติมแต่งเรื่องปัญหาแรงงานจีนที่ผลิตสินค้าแอป เปิลจนเกินจริง) โดยเขาแสดงความกังวลว่าการที่นำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไ ปอยู่บนกลุ่มเมฆจะกลายเป็นปัญหาที่น่ากลัวในอีกห้าปี ข้างหน้า เนื่องจากผู้ใช้จะควบคุมสิ่งที่ถูกย้ายขึ้นไปอยู่บนก ลุ่มเมฆได้น้อยลง วอซเนียกยังเสริมว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาอยากมีความรู้ส ึกว่าเขาเป็นเจ้าของในสิ่งต่างๆ มากกว่า
ถึงแม้ผู้ให้บริการบนกลุ่มเมฆทั้งหลายจะพยายามทำให้ผ ู้ใช้รู้สึกว่าสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ที่ผู้ใช้ฝากไว้ได้ แต่การนำคอนเทนต์ดิจิทัลขึ้นไปอยู่บนกลุ่มเมฆก็เป็นค วามเสี่ยง อาทิ เมื่อบริการบนกลุ่มเมฆใช้การไม่ได้เป็นเวลานานก็ทำให ้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนได้ หรือกระทั่งบริการถูกปิดไปอย่างกรณีของ Megaupload ผู้ใช้ก็ไม่มีทางที่จะนำคอนเทนต์เหล่านั้นกลับมาได้อ ีก
ที่มา:สำนักข่าว AFP บน Google News ผ่าน CNET


อ่านต่อ...