ราคาประมูลคลื่น 3G 2100Mhz จำนวน 45Mhz ผ่านขั้นตอนการประชาพิจารณ์ไปแล้ว ถึงตอนนี้ก็ถึงช่วงการตัดสินในว่าจะเปลี่ยนส่วนไหนหร ือไม่เปลี่ยนส่วนไหน ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสองประเด็นสำคัญของกฎการประมูล นั่นคือ ปริมาณคลื่นสูงสุดที่แต่ละรายจะประมูลได้ และราคาคลื่นต่อบล็อค 5Mhz ในการทำประชาพิจารณ์บางฝ่ายได้เสนอให้ปรับราคาคลื่นข ึ้นไปถึง 6,000 ล้านบาทต่อบล็อคและความกว้างสูงสุดที่แต่ละรายประมูล ได้เหลือ 15Mhz
หากกทค. (บอร์ดกสทช. ฝั่งโทรคมนาคม) ยอมปรับตามข้อเสนอเหล่านี้จริง เราก็น่าจะเห็นผู้เข้าร่วมประมูลสามราย คือ AIS, dtac, และทรู ได้คลื่นไปรายละ 15Mhz พอดี โดย AIS เตรียมเงินไว้ลงทุน 3G 2100Mhz ที่ 50,000 ล้านบาท ขณะที่ dtac เตรียมไว้ 40,000 ล้าน ส่วนทางทรูนั้นยังไม่ชัดเจนว่าเตรียมไว้มากน้อยแค่ไห น
ข้อเสนอแนวทางนี้เกิดจากความกังวลในร่างระเบียบเดิมท ี่ระบุให้มีการแข่งขันเพื่อชิงคลื่นก้อนใหญ่ แต่หลายฝ่ายกังวลกันว่าสามบริษัทอาจจะตกลงกันภายนอกเ พื่อให้ได้คลื่น 15Mhz ทุกรายอยู่ดี ส่งผลให้ราคาประมูลต่ำกว่าความเป็นจริง ข้อเสนอใหม่จึงอยู่บนฐานของการตั้งราคาพอดีกับมูลค่า ที่ศึกษามาแล้วทำใจเตรียมรับว่าในการประมูลจริงการแข ่งขันอาจจะไม่มากนัก
ตอนนี้บอร์ดกทค. ดูจะแตกเป็นสองฝ่ายและยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ (บอร์ดมีสิทธิไม่ทำตามข้อเสนอประชาพิจารณ์แต่ต้องเขี ยนตอบเหตุผล) แต่เรื่องนี้อาจจะจบลงในการโหวตของบอร์ดกสทช. ใหญ่ ที่จะนำเรื่องเข้าประชุมในวันที่ 22 สิงหาคมที่จะถึงนี้
ที่มา - ไทยรัฐ


อ่านต่อ...