ฝากเนื่อฝากต้วด้วยนะคับ ชมรมอนุรักษ์รถโบราณอรัญประเทศ

เจอกันทักทายได้นะคับ ยินดีที่รู้จักพี่น้อง mc ทุกกลุ่มทุกชมรมนะคับ

ถ้ามาจังหวัดสระแก้ว ผ่านมาทางอำเภออรัญประเทศ หรือมาตลาดโรงเกลือ

ยังไงแวะทักทายได้นะคับ


Name:  Logo Aran Classic Bike2.3jpg.jpg
Views: 297
Size:  22.9 KB