วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม งานปันน้ำใจให้น้องสู่ชนบทครั้งที่ 1 ณ.สนามกีฬาชุมแสงชนูทิศ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ไปป่าวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ของชมรมเด็กเทวดาชุมแสง