กระแส mobile payment ที่มาแรงแต่ต่างคนต่างทำอาจจะเริ่มหมดไป เพราะโอเปอเรเตอร์และผู้ให้บริการด้านการจ่ายเงินอิเ ล็กทรอนิกส์หลายรายในสหรัฐ ประกาศจับมือกันเป็น Mobile Payments Committee ซึ่งเป็นเวทีกลางสำหรับหามาตรฐานร่วมกันแล้ว
แกนหลักของ Mobile Payments Committee คือโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทั้ง 4 ราย ได้แก่ Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile โดยผู้ผลักดันรายสำคัญคือ Verizon
นอกจากนี้ Mobile Payments Committee ยังมีสมาชิกเป็นบริษัทอื่นๆ คือ Google, ISIS (ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มโอเปอเรเตอร์เช่นกัน), PayPal, Verifone และ Intuit เข้าร่วม ดังนั้นในอนาคตเราอาจได้เห็นการร่วมมือกันของ Google Wallet กับ ISIS และ PayPal ก็เป็นได้
บริษัทสำคัญที่หายไปไม่ได้เข้าร่วมคือ Square ซึ่งมาแรงมากในช่วงหลัง แต่ทาง Mobile Payments Committee ก็ให้สัมภาษณ์ว่ายินดีรับ Square ร่วมเป็นสมาชิกด้วย
คณะกรรมการกลุ่มนี้จะเริ่มประชุมกันในเดือนนี้
ที่มา - VentureBeat


อ่านต่อ...