สำนักข่าว Bloomberg อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวว่ายักษ์สีฟ้ า ไอบีเอ็ม กำลังยื่นข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการกับ RIM เพื่อขอซื้อกิจการเฉพาะแผนกบริการลูกค้าองค์กร (Enterprise Services) ซึ่งเป็นแผนกที่ดูแลโครงข่ายเซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กร ที่เน้นความปลอดภัย
นักวิเคราะห์มองว่าข้อเสนอนี้จากฝั่งไอบีเอ็มก็มีควา มเป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นจริง เพราะไอบีเอ็มเน้นยุทธศาสตร์องค์กรอยู่แล้วจึงอาจต้อ งการเครื่องมือมาเสริมทัพ แต่ต้องไม่ลืมว่าสำหรับ RIM ลูกค้าองค์กรคือจุดแข็งที่สุดที่มีในมือบริษัทตอนนี้
ตัวแทนทั้งไอบีเอ็มและ RIM ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นครับ
ที่มา: Bloomberg


อ่านต่อ...