กูเกิลประกาศว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าจะมีการปรับปรุงอั ลกอริทึมการค้นหาเพิ่มอีกหนึ่งคุณสมบัติ โดยจะลดอันดับผลการค้นหาในเว็บที่ถูกแจ้งละเมิดลิขสิ ทธิ์บ่อยครั้ง ซึ่งกูเกิลอ้างว่าการทำแบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้ผ ลลัพธ์เป็นเนื้อหาจากต้นฉบับที่มีคุณภาพง่ายมากขึ้น
ปัจจุบันกูเกิลได้รับการร้องเรียนเว็บที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ถึง 4.3 ล้านเว็บในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลนี้ก็มากพอที่จะช่วยให้กูเกิลนำมาพิจารณาป รับจัดอันดับผลการค้นหาบนเงื่อนไขดังกล่าวได้ดีขึ้นน ั่นเอง
อย่างไรก็ตามกูเกิลย้ำว่าการลงโทษจะเป็นแค่การลดอันด ับผลการค้นหาเท่านั้นไม่ใช่การลบออกจากผลการค้นหา กูเกิลจะลบเว็บนั้นออกไปก็ต่อเมื่อศาลพิจารณาคดีและต ัดสินว่าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น นอกจากนี้กูเกิลจะสร้างเครื่องมือโต้แย้งด้วยหากเจ้า ของเว็บเชื่อว่าตนได้รับการปรับอันดับลงอย่างไม่ถูกต ้อง
ที่มา: Google Search Blog


อ่านต่อ...