ขอบคุณครับที่ได้รับข้อมูลดีดี ท่านใดมีข้อมูลช่วยกันเสริมช่วยกันครับ