ล้อขอบ 16 กว้าง 8 นิ้ว ออฟเซ็ต -1 ล้อออฟโรดแท้ ๆ น้ำหนัก 9.00 กิโลกรัม
ล้อ 2 ชิ้นแท้ ๆ ท่านใดชอบแบบหน้าลึก ๆ เหมาะเลย
Made In Japan
ราคา 14900 บาท
เก่าญี่ปุ่น
081-867-4387