ความพยายามลดช่องว่างของเทคโนโลยีการผลิตของ ARM ให้เทียบเท่ากับผู้ผลิตรายใหญ่อย่างอินเทล ทำให้ ARM ทำงานร่วมกับโรงงานผลิตชิปเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด คือ GLOBALFOUNDRIES โรงงานที่แยกตัวออกมาจากเอเอ็มดี โดยความร่วมมือจะทำให้ ARM ออกแบบชิปพร้อมผลิตสำหรับเทคโนโลยีการผลิต 20nm และ FinFET
การประกาศนี้เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ล่วงหน้า แต่ก่อนหน้านี้ก็มีความร่วมมือแบบเดียวกันมาก่อนแล้ว โดยชิปตระกูล Cortex-A มีการทดสอบการผลิตที่โรงงานของ GLOBALFOUNDRIES ที่เทคโนโลยี 28nm และ 20nm ได้แล้ว สำหรับความร่วมมือต่อไปคือการพัฒนาพิมพ์เขียวสำหรับช ิปกราฟิกตระกูล Mali และ Cortex รุ่นต่อไป
โครงสร้างตลาดของชิป ARM นั้นต่างจากอินเทล คือ ARM จะเปิดให้ผู้ผลิตชิปสามารถซื้อพิมพ์เขียวไปดัดแปลงได ้เองตามใจชอบ เช่น Apple A4/A5, Samsung Exynos หรือ AllWinner A10 แล้วจึงนำพิมพ์เขียวที่ดัดแปลงแล้วไปจ้างโรงงานผลิตอ ีกทีหนึ่ง โดยพิมพ์เขียวที่ ARM ขายให้นั้นจะได้รับการทดสอบกับโรงงานจำนวนหนึ่ง เช่น ซัมซุง, TSMC, และ GLOBALFOUNDRIES การเพิ่มโรงงานผลิตที่ ARM รับรอง ทำให้ผู้ผลิตมีโรงงานให้เลือกมากขึ้น, กำลังผลิตโดยรวมสูงขึ้น, และได้รับเทคโนโลยีที่ต่างกันไปในแต่ละโรงงานมาใช้งา น ส่วนอินเทลนั้นควบคุมทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบไปจนถึ งการผลิตสุดท้ายจนกระทั่งขายให้ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์
ที่มา - GLOBALFOUNDRIES


อ่านต่อ...