".....คิดถึงคนไกลนานแล้วไม่เห็นหน้า คิดถึงแววตาคิดถึงรักจริงใจ....."
24-25 มีนาคม 2550 เจอกันที่ปากช่องครับ