ข่าวการปรับเกณฑ์การประมูลหลังจากรับฟังความคิดเห็นก ่อนหน้านี้ เรื่องใหญ่คงเป็นความกว้างคลื่นใหญ่สุดที่จะประมูลได ้ โดยก่อนหน้านี้เกณฑ์คือห้ามรายใดรายหนึ่งประมูลคลื่น เกิน 20MHz แต่ถูกทักท้วงว่าอาจจะทำให้คลื่นที่ประมูลได้ออกมาเป ็น 20-20-5 ซึ่งคลื่น 5MHz นั้นจะให้บริการได้ลำบาก (ประมาณ AIS 3G ทุกวันนี้) วันนี้กทค. (ฝ่ายโทรคมนาคมของกสทช.) ก็ออกมารับข้อเสนอนี้แล้ว โดยปรับให้ประมูลคลื่นสูงสุดได้ไม่เกิน 15MHz
สำหรับราคาคลื่นที่ก่อนหน้านี้ถูกเสนอให้ปรับราคาไปเป็น 6,000 ล้านบาท กทค. ยืนยันที่จะคงราคาคลื่นไว้ที่ 4,500 ล้านบาทต่อ 5MHz เพื่อจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมประมูล พร้อมกับปรับเปลี่ยนเวลาการชำระเงินงวดแรกจากเดิม 45 วันเป็น 90 วัน และแบ่งจ่ายสามงวดเหมือนเดิม
สิ่งที่กทค. ต้องถูกวิจารณ์แน่นอนคือการบีบคลื่นสูงสุดเหลือเพียง 15MHz เช่นนี้ หากมีผู้เข้าแข่งขันเพียงสามรายจะทำให้ราคาไม่เดินหน ้าไปจากราคาตั้งต้นมากนัก แม้กทค. จะอ้างว่าผู้ที่ประมูลราคาสูงสุดจะได้เลือกช่องสัญญา ณก่อนก็ตามที
ที่มา - จดหมายข่าวกสทช.อ่านต่อ...