ต่อจากข่าว uTorrent จะมีโฆษณาแล้ว ผลลัพธ์ตรงตามที่คาดเดากันได้ว่ากลุ่มผู้ใช้ uTorrent ไม่พอใจและเข้าไปบ่นในเว็บบอร์ดของบริษัทเป็นจำนวนมา ก
ทางต้นสังกัดคือ BitTorrent, Inc. จึงต้องยอมถอยลงมาครึ่งก้าว โดยเปิดตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถปิดการแสดงผลโฆษณาได้ แต่ก็ยังอ้อนแฟนๆ ว่ารายได้จากโฆษณาจะนำมาพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้น รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี P2P ในภาพรวมด้วย
นอกจากนี้ BitTorrent, Inc. ยังยอมรับว่าฟีเจอร์ Apps ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาด และจะถอดออกจาก uTorrent ในเร็วๆ นี้ แถมในระยะยาวแล้วบริษัทจะกลับสู่รากเหง้าของ uTorrent ที่เน้นความเล็กและความเร็ว โดยจะรีวิวฟีเจอร์ทั้งหมดและพิจารณาตัดสิ่งที่ไม่สำค ัญทิ้งไป เพื่อให้โปรแกรมมีขนาดเล็กลงและทำงานเร็วขึ้น
ปัจจุบัน uTorrent และ BitTorrent ครองตลาด client อยู่ประมาณ 75%
ที่มา - TorrentFreak


อ่านต่อ...