เป็นข่าวต่อเนื่องจากกรณี Microsoft จะเปลี่ยนการเรียกแอพแบบ Metro เนื่องมาจากอาจละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับ (1,2)
ในขณะที่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า Microsoft จะดำเนินการอย่างไร แต่ดูเหมือนเรื่องนี้จะเริ่มส่งผลกระทบต่อนักพัฒนาภา ยนอกแล้ว โดยเฉพาะนักพัฒนาที่ตั้งชื่อแอพที่มีคำว่า "metro" อยู่ด้วย
เนื่องจากกฏที่เขียนไว้ในเอกสารแนะนำการตั้งชื่อแอพบน Windows 8 Dev Center ห้ามไม่ให้ใช้คำว่า "metro" ในการตั้งชื่อแอพ โดยแอพที่ไม่ทำตามกฏดังกล่าวจะไม่ผ่านการรับรองและจะ ไม่ได้ขึ้น Windows Store
"Make sure your app name doesn't include the word metro. Apps with a name that includes the word metro will fail certification and won't be listed in the Windows Store."
อย่างไรตามหลังจากบล็อกต่างๆ เริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับกฏนี้ได้ไม่นาน กฏข้างต้นก็ถูกถอนออกไปเงียบๆ และถูกเปลี่ยนเป็นคำเตือนให้ระวังการตั้งชื่อที่ละเม ิดเครื่องหมายการค้าแทน

"Don

อ่านต่อ...