รูปรถอะเด๋วลงให้นะ ไดร์ฟมานไม่อยู๋อะลงไม่ได้เด๋วลงไห้em94