เป็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Google ได้ทำการเปลี่ยน Favicon จากตัวอักษร g บนพื้นหลังสีน้ำเงิน, เหลือง แดง และเขียว มาเป็นตัวอักษร g บนพื้นหลังสีน้ำเงินล้วน
Google มีการเปลี่ยน favicon มา 3 ครั้ง เมื่อปี 2008, 2009 (ได้ favicon มาจากการประกวด) และฉบับปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเคยมีคนค้นพบว่า Google ทดลองทำ favicon เป็นรูปตัว g บนพื้นหลังสีน้ำเงินมาเกือบครึ่งปีแล้ว
ภาพความเปลี่ยนแปลงของ favicon ทั้ง 3 รูปแบบ ดูได้ท้ายข่าว
ที่มา - marketingland
อ่านต่อ...