ถึงแม้ไมโครซอฟท์จะบอกชัดเจนว่าก่อนที่บริษัทจะเปิดต ัว Windows 8 อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ต.ค. นี้ใครจะสามารถซื้อหรือดาวน์โหลด Windows ตัวล่าสุดได้บ้าง (อาทิ สมาชิก MSDN/TechNet) แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าสมาชิก DreamSpark สำหรับสถาบันการศึกษานั้นจะดาวน์โหลด Windows 8 ได้ในวันใด
ล่าสุดบล็อก Microsoft UK Faculty Connection Blog ได้เปิดเผยว่า สมาชิก DreamSpark Premium จะสามารถดาวน์โหลด Windows 8 ได้ในวันดังนี้

  • 15 ส.ค. เป็นต้นไป เปิดให้สมาชิก DreamSpark Premium ประเภทผู้ดูแลระบบดาวน์โหลด
  • 25-31 ส.ค. เป็นต้นไป เปิดให้สมาชิก DreamSpark Premium ประเภทนักศึกษาดาวน์โหลดผ่าน ELMS

ไม่รู้ว่าสมาชิก DreamSpark ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นจะสามารถดาวน์โหลด Windows 8 ได้ในวันดังกล่าวหรือไม่ นักศึกษาท่านใดที่อยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก DreamSpark ก็ลองเข้าไดาวน์โหลดในช่วงวันดังกล่าวก็แล้วกัน
DreamSpark เป็นโครงการแจกซอฟต์แวร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาที่เส ียเงินสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถนำไปใช้ได้ฟรี สำหรับประเภทสมาชิกมีสองรูปแบบ คือ แบบมาตรฐานและแบบ Premium โดยสมาชิกประเภท Premium จะให้เฉพาะภาควิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เท่านั้น รายละเอียดซอฟต์แวร์ที่จะได้รับดูได้จากที่นี่
ที่มา: Microsoft UK Faculty Connection Blog ผ่าน Neowin


อ่านต่อ...