นักวิเคราะห์จาก IDC ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ CNET ถึงบทวิเคราะห์ด้านการผลิตและการขาย Surface โดยเขากล่าวว่าในปีนี้ไมโครซอฟท์น่าจะผลิตทั้งรุ่นแพ ลตฟอร์ม ARM และ x86 มากกว่า 3 ล้านเครื่องเพียงเล็กน้อย และด้วยยอดการผลิตขนาดนี้ เขาจึงคาดว่าไม่มีทางที่ไมโครซอฟท์จะขาย Surface ผ่านช่องทางของตนเพียงอย่างเดียว แต่น่าจะต้องขายผ่านช่องทางอย่างร้านค้าที่มีอยู่ด้ว ย
ในส่วนของราคาที่มีข่าวลือว่า Surface for Windows RT จะอยู่ที่ 199 ดอลลาร์นั้น นักวิเคราะห์รายนี้ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ ถึงแม้จะมองว่าราคาดังกล่าวเป็นแบบมีสัญญาผูกมัด (ตามที่อดีตผู้จัดการของไมโครซอฟท์ได้วิเคราะห์ไว้) แต่เขาก็ไม่เชื่อว่าโมเดลการขายแบบมีสัญญาผูกมัดนั้น จะประสบผลสำเร็จกับการขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่าง Surface หรือหากจะมองว่าที่ไมโครซอฟท์ตั้งราคาถูกก็เพราะต้อง การขายซอฟต์แวร์นั้น เขาก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เช่นกัน เนื่องจากหากบริษัทขาย Surface ถูกมากท้ายที่สุดผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายอื่นก็จะไม่สา มารถขายของของตนได้ และทำให้ไมโครซอฟท์ไม่สามารถขายไลเซนส์ Windows ไปให้ผู้ผลิตเหล่านั้นได้ด้วย
เช่นเคย ไมโครซอฟท์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อบทวิเคราะห์ นี้
ที่มา: CNET


อ่านต่อ...