The Next Web เผยว่าแอปเปิลเข้าซื้อกิจการของบริษัท AuthenTec อย่างรีบเร่ง โดยบริษัท AuthenTec เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับลายนิ้วมือมากมาย และเคยเจรจากับแอปเปิลตั้งแต่ปลายปี 2011 เกี่ยวกับการซื้อไลเซ่นส์ในการใช้เทคโนโลยีของ AuthenTec แต่สุดท้ายไม่สามารถตกลงกันเรื่องราคาได้ แอปเปิลจึงตัดสินใจเข้าซื้อบริษัทดังกล่าวแทน โดยก่อนจะถึงขั้นตอนนี้ AuthenTec เปลี่ยนใจกลับไปกลับมาเรื่องนี้
จากเอกสารที่แอปเปิลได้ยื่นให้กับ กลต. ของสหรัฐนั้น แอปเปิลระบุว่าบริษัทจำเป็นที่จะต้องเข้าซื้อ AuthenTec อย่างด่วนที่สุด เนื่องจากแผนการพัฒนาและวางจำหน่ายสินค้าที่ใกล้เข้า มาทุกที โดย The Next Web เชื่อว่าเทคโนโลยีลายนิ้วมือจะเหมาะสมมากสำหรับการนำ มาใช้กับ iOS 6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพชูโรงตัวใหม่ของแอปเปิลอย่าง Pas*ok
ที่มา - The Next Web
ภาพ: หนึ่งในเทคโนโลยีของ AuthenTec เครื่องอ่านลายนิ้วมือขนาดเล็กบนอุปกรณ์พกพาอ่านต่อ...