มาสักที Garage Life No.04 ฉบับ E-Magazine on I-PAD

ผมลองโหลดจาก Apps B2S จะมี No.04 แล้ว
แต่ NaiinPan มีเพียง No.01, 02 และ 03 เท่านั้น