หลังจากประกาศล้มละลาย และทำให้ผู้ถือหุ้นหลายรายต้องรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ล่าสุด OnLive ได้ออกมาประกาศว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ อย่างใดจากการล้มละลายของบริษัทในครั้งนี้ และบริษัทใหม่ที่ถูกก่อตั้งขึ้นจะเข้ามาให้บริการเกม สตรีมมิ่งเช่นเดิมภายใต้ชื่อเดิม เนื่องจากบริษัทใหม่นี้ได้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของ OnLive ไปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับการล้มละลายในครั้งนี้ OnLive ได้เลือกใช้วิธี Assignment for the Benefit of Creditors หรือวิธี ABC ในการคืนหนี้ให้กับผู้ปล่อยกู้เดิมของบริษัท OnLive เก่า และในขั้นตอนดังกล่าวแม้ว่าธุรกิจอาจจะถูกซื้อไปแล้ว แต่พนักงานของ OnLive เดิมไม่อาจจะถูกย้ายไปบริษัทใหม่ได้ OnLive จึงได้ขอประกาศว่าพนักงานกว่าครึ่งจะต้องถูกปลด แต่บริษัทยังหวังว่าบริษัทใหม่จะเริ่มจ้างพนักงานเก่ ากลับเข้ามาอีกครั้ง
ที่มา - Engadget


อ่านต่อ...