การเจรจาครั้งสุดท้ายตามคำสั่งศาลของคดีแอปเปิล-ซัมซุงล่มไปแล้ว ทั้งคู่ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิพากษาผ่านลูกขุน งานของผู้พิพากษาในตอนนี้ก็คือการออกแบบฟอร์มคำพิพาก ษาให้คณะลูกขุนไปกรอก แบบเดียวกับคดีกูเกิลและออราเคิลก่อนหน้านี้
โค้งสุดท้ายยังมีการโต้เถียงกันในเรื่องสำคัญ คือ ผู้พิพากษาจะเตือนลูกขุนว่าทั้งสองบริษัทลบอีเมลภายใ นแม้จะอยู่ในช่วงการเก็บหลักฐานไว้ก็ตาม โดยก่อนหน้านี้แอปเปิลได้ร้องให้ผู้พิพากษาเตือนคณะล ูกขุนในเรื่องนี้ ซึ่งผู้พิพากษาก็ทำตาม แต่หลังจากนั้นก็เป็นคำเตือนในฝั่งแอปเปิลที่ถูกแจ้ง พฤติกรรมแบบเดียวกันให้กับคณะลูกขุน
แบบฟอร์มพิพากษายาว 22 หน้ากระดาษ สรุปรวมประเด็นออกเป็นสามอย่าง ได้แก่ สิทธิบัตรการออกแบบสี่ฉบับ, สิทธิบัตรประดิษฐกรรม, และการละเมิด "**บห่อ" (trade dress) ทั้งหมดฟ้องกับโทรศัพท์มือถือ 21 รุ่น และแท็บเล็ตอีกสองรุ่น รวมถึงพิพากษาว่าซัมซุงผูกขาดการค้าในการใช้สิทธิบัต ร UMTS หรือไม่ รวมทั้งหมดมูลค่าความเสียหาย 2,750 ล้านดอลลาร์
ส่วนทางฝั่งซัมซุงเรียกร้องค่าเสียหายจากสิทธิบัตร UMTS และเทคโนโลยีอื่นรวม 5 ฉบับ มูลค่าความเสียหายที่อ้างคือ 400 ล้านดอลลาร์
ผู้พิพากาา Koh แสดงความกังวลอย่างเปิดเผยว่าลูกขุนอาจจะสับสนต่อแบบ ฟอร์มที่ยาวและใช้คำที่สับสน ขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามยื่นคำคัดค้านเพื่อปรับเปลี่ ยนแบบฟอร์มให้เข้ามาอยู่ฝั่งตัวเองให้มากที่สุดเท่าท ี่เป็นไปได้ จนกระทั่งผู้พิพากษา Koh ดูจะหมดความอดทนและบอกทั้งสองบริษัทให้หยุด
ที่มา - ArsTechnicaอ่านต่อ...