Skype ประกาศอัพเดตแอพของตัวเองบน iPhone/iPad โดยเพิ่มฟีเจอร์สำคัญ 2 อย่าง ได้แก่ การแชร์รูปภาพที่เราถ่ายด้วยกล้องของ iPhone/iPad ให้กับเพื่อนๆ ของเราบน Skype (บริษัทบอกว่าฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ถูกร้องขอจากผ ู้ใช้มากที่สุด) และเพิ่มตัวช่วยแก้วิดีโอสั่นเวลาโทรศัพท์หากันด้วยก ล้องผ่าน iPhone
อย่างอื่นๆ เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวแอพ ซึ่ง Skype บอกว่าปรับปรุงขึ้นทุกรุ่นในระยะหลังๆ นี้
ที่มา - Skype Blog


อ่านต่อ...