จากข่าว ธรรมกายเสนอสารคดี "สตีฟ จ็อบส์ตายแล้วไปไหน" ผมได้รับการติดต่อจากพระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร เว็บมาสเตอร์ของ dmc.tv ชี้แจงเรื่องเนื้อหาที่เป็นประเด็นข่าว ซึ่งก็ได้เพิ่มส่วนคำชี้แจงต่อท้ายข่าวเอาไว้แล้ว
วันนี้ผมได้รับอีเมลจากพระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร อีกครั้ง ขอแก้ไขข้อมูลในข่าวชิ้นเดิมอีกรอบ (ซึ่งมุมมองของวัดธรรมกายกับผู้เขียนข่าวคือคุณ nant อาจไม่ตรงกัน)
ทางเราไม่มีปัญหากับการชี้แจงข้อมูลของต้นสังกัด (เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องราว) เพียงแต่เห็นว่าข่าวเดิมตกหน้าแรกไปไกลแล้ว (ปัจจุบันอยู่หน้า 3) ก็ขอโพสต์เป็นข่าวใหม่เพื่อให้ทราบโดยทั่วกันครับ
ข้อความทั้งหมดยกมาจากอีเมลของวัดธรรมกายโดยไม่ได้ดั ดแปลง ตัวหนาคือจุดที่แก้ไขจากข่าวต้นฉบับ
เรื่อง ขอให้แก้ไขข้อมูลเป็นครั้งที่ 2
เรียน เว็บมาสเตอร์ Blognone
กรณีที่สมาชิกของท่าน ลงข้อมูลที่มีผิด โดยอ้างว่า นำข้อมูลจากเว็บไซท์ www.dmc.tv นั้น ทางเว็บมาสเตอร์ DMC พิจารณาแล้วมีข้อมูลผิดถึง 6 จุด และเมื่อมีผู้อ่านนำไปกระจายต่อเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายอย่างมากต่ อบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
ทางเว็บมาสเตอร์ DMC ได้รับการแนะนำจากฝ่ายกฎหมายให้ แจ้งให้ท่านแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะไม่ใช่ความเห็น แต่เป็นการสรุปผิด เข้าใจผิด และอ้างอิงที่ผิด จึงต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ดังนี้
ทางสถานีโทรทัศน์ DMC โดยวัดพระธรรมกาย ได้นำเสนอชีวิตหลังความตายของ สตีฟ จ็อบส์ โดยทางรายการอ้างว่า วิศวกรอาวุโสคนหนึ่งของแอปเปิลชื่อ โทนี่ ทรวง ได้ขอให้ท่านพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) ใช้ญาณตรวจสอบภพภูมิของสตีฟ จ็อบส์ หลังความตาย (1.ผิด มีการส่งจม.มาถามจริงและมีการตอบทางรายการ แต่ไม่มีการระบุว่า หลวงพ่อใช้ญาณตรวจสอบ) มีใจความสรุปว่า

สตีฟ จ็อบส์ ในขณะที่จะตายนั้น จิตใจมีแต่ความเป็นห่วงบริษัทแอปเปิลในอนาคต จึงทำให้ไปจุติ (2.ผิด จุติแปลว่า ตาย ต้องใช้ว่า อุบัติ หรือ เกิด) เป็นภุมมะเทวาสายวิทยาธรกึ่งยักษ์* มีผิวดำและเขี้ยวเป็นยักษ์ แต่ด้วยผลบุญที่ได้คิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่โลก (3.ผิด ไม่มีข้อมูลเรื่องนี้

อ่านต่อ...