กระบวนการพิจารณาคดีแอปเปิล-ซัมซุงเดินทางมาถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้ว หลังการเจรจารอบสุดท้ายล้มเหลว และศาลได้ออกแบบฟอร์มการพิจารณาคดีสำหรับคณะลูกขุน โดยในขั้นตอนสุดท้ายก่อนแถลงคำตัดสิน ศาลได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีสองฝ่ายได้แถลงปิดคดี เพื่อสรุปข้อกล่าวหา ข้อโต้แย้ง พยาน ตลอดจนหลักฐานที่นำเสนอมาอีกครั้ง แล้วลูกขุนจะได้นำพิจารณาในขั้นตอนถัดไป
ก่อนเริ่มต้นการแถลงปิดคดี ผู้พิพากษา Lucy Koh ได้อ่านเอกสารคำสั่งข้อกฎหมาย (instruction) แก่ลูกขุนซึ่งเอกสารนี้ความยาวถึง 109 หน้า โดย Koh ขอให้ลูกขุนและผู้เข้ารับฟังการพิจารณาคดีมีสมาธิเนื ่องจากมันยาวมาก เนื้อหาในเอกสารได้แยกย่อยหัวข้อการพิจารณาไว้ 84 หัวข้อ ตั้งแต่การละเมิดสิทธิบัตร การลอกเลียนแบบ ไปจนถึงแบบประเมินความเสียหายที่เป็นตัวเงิน โดยหลังการอ่านเอกสารทั้งหมดเป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง ผู้พิพากษา Koh ก็ได้สั่งพักการพิจารณาคดีเพื่อรับประทานอาหารกลางวั น และเข้าสู่ขั้นตอนการแถลงปิดคดีของแต่ละฝ่ายในภาคบ่า ย โดยแต่ละฝ่ายมีเวลาในการแถลงปิดคดีไม่เกิน 2 ชั่วโมง
คำแถลงปิดคดีของแอปเปิล

Harold McElhinny ทนายความของแอปเปิลกล่าวนำว่า สตีฟ จ็อบส์ได้เริ่มโครงการพัฒนา iPhone ตั้งแต่ปี 2003 โดยโครงการนี้ถูกเก็บเป็นความลับในระดับสูงสุด ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปี 2007 ก่อนการเปิดตัว iPhone นั้น โทรศัพท์ของซัมซุงไม่เคยมีหน้าตาใกล้เคียง iPhone เลย

จนกระทั่งสตีฟ จ็อบส์ได้เขย่าโลกใบนี้ด้วยการเปิดตัว iPhone ในปี 2007 ก็ส่งผลให้ผู้ผลิตทั้งอุตสาหกรรมโทรศัพท์เกิดอยากตาม รอยสินค้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกตัวหนึ่ง ไม่เว้นแม้แต่ซัมซุง

McElhinny ยังอ้างถึงเอกสารภายในของซัมซุงซึ่งกล่าวชื่นชม iPhone ว่าเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นของโทรศัพท์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีตั้งแต่มี iPhone ซัมซุงก็ไม่ประสบความสำเร็จในตลาดสมาร์ทโฟน จึงเกิดเอกสารภายในที่ว่าด้วยวิกฤตการออกแบบ จนฝ่ายออกแบบของซัมซุงถูกกดดันให้ผลิตสมาร์ทโฟนที่มี หน้าตาใกล้เคียง iPhone ออกมา ซึ่งแม้จะมีหลักฐานที่กูเกิลได้เตือนซัมซุงว่า Galaxy S หน้าตาเหมือนกับสินค้าแอปเปิลเกินไป ซัมซุงก็ไม่สนใจ และใช้เวลาแค่เพียง 3 เดือนในลอกเลียนแบบโทรศัพท์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโล ก ซึ่งพยานที่เป็นฝ่ายออกแบบของซัมซุงได้ยอมรับในเรื่อ งระยะเวลาต่อศาล
ซัมซุงเปิดตัว Galaxy S ในเดือนมิถุนายนปี 2010 ซึ่งมันก็ขายดีมากจนส่วนธุรกิจโทรศัพท์ของซัมซุงพลิก มีกำไรถล่มทลาย แต่แอปเปิลไม่เห็นเช่นนั้นและได้เริ่มกล่าวหาตั้งแต่ เดือนสิงหาคมปีเดียวกันว่าซัมซุงเจตนาลอก iPhone อย่างชัดเจน ทนายแอปเปิลยังกล่าวว่าผู้บริหารซัมซุงเพิกเฉยกับเหต ุการณ์นี้แค่ไหน ก็ขอให้ดูจากการที่ซัมซุงส่งตัวแทนมาแค่พยานและทนายค วามเท่านั้น
มาถึงประเด็นการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบ แอปเปิลกล่าวว่า iPhone และ iPad ได้จดสิทธิบัตรการออกแบบหน้าตาไว้ชัดเจน พยานของซัมซุงก็ไม่มีแม้แต่รายเดียวที่บอกว่า "โทรศัพท์ของสองบริษัทนี้หน้าตาไม่เหมือนกัน" ที่หนักกว่าคือทนายซัมซุงพยายามโต้แย้งว่าซัมซุงไม่ไ ด้ลอกเลียนการออกแบบด้วยรายละเอียดหยุมหยิม ที่เกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะใส่ใจ อันที่จริงการบอกว่าลอกหรือไม่ลอกนั้นควรพิจารณาจากภ าพใหญ่ของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ไปชี้จุดเล็กๆ น้อยๆ แล้วบอกว่าสองสิ่งนี้แตกต่างกัน อย่างเช่นภาพข้างล่างนี้ได้แสดงว่า UI ของซัมซุงพยายามเลียนแบบ iPhone ชัดเจน หลักฐานบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าซัมซุงตั้งแต่ลอกเลียนถึ งระดับไอคอนด้วยซ้ำ

McElhinny บอกว่าซัมซุงพยายามโจมตีแอปเปิลว่าอ้างการใช้สิทธิบั ตรที่ครอบคลุมเกินไปและไม่สมเหตุสมผลเป็นการเลี่ยงบา ลีทั้งสิ้น เพราะเวลาทำสมาร์ทโฟนขายนั้นไม่มีความจำเป็นว่าหน้าต าต้องออกมาเหมือน iPhone เสมอไป ตัวอย่างเช่น Lumia หรือ Xperia Arc ก็ไม่ต้องจำกัดว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งมน การออกแบบที่จดสิทธิบัตรทุกข้อก็ไม่ได้มีลักษณะเกินเ หตุ ทุกอย่างอยู่ในกรอบกติกาของกฎหมายทั้งสิ้น
มาถึงการลอกเลียนแท็บเล็ต ทนายแอปเปิลได้อ้างข้อมูลจากร้าน Best Buy ว่ามีลูกค้านำ Galaxy Tab มาขอเงินคืนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหตุผลหลักคือพวกเขาคิดว่ามันเหมือน iPad แต่มันไม่ใช่ นอกจากนี้เขายังสรุปไปถึงการละเมิดสิทธิบัตรส่วนการท ำงานว่าซัมซุงไม่สามารถแย้งได้เลยว่าตนไม่ได้ลอกเลีย นแอปเปิล
สุดท้ายแอปเปิลได้เสนอค่าเสียหายที่ซัมซุงต้องจ่ายเป ็นกรณีๆ โดยคิดจากสองส่วนคือจำนวนเครื่องที่ซัมซุงขายได้ และรายได้ที่ซัมซุงได้มาจากการขายโทรศัพท์เหล่านี้ โดยค่าเสียหายสูงสุดอยู่ที่ 2.48 พันล้านดอลลาร์ และต่ำสุด 519 ล้านดอลลาร์
ลำดับถัดไปซัมซุงจะขึ้นแถลงปิดคดี และตัวแทนฝั่งแอปเปิลสามารถโต้แย้งเฉพาะส่วนที่ถูกพา ดพิงได้อีกเป็นครั้งสุดท้าย

คำแถลงปิดคดีของซัมซุง

Charles Verhoeven ทนายความของซัมซุงกล่าวเปิดการแถลงว่า เห็นได้ชัดว่าแอปเปิลเรียกทุกคนมาในศาลเพื่อขอเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างเหตุต่างๆ นานาว่าเราได้ละเมิดสิทธิบัตร แต่แท้จริงคือการสกัดกั้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมทุกร ูปแบบ และคำตัดสินลูกขุนอาจส่งผลให้การแข่งขันในตลาดเสรีขอ งประเทศนี้เปลี่ยนไปถาวร ซึ่งในโลกอุตสาหกรรมไอทีได้พิสูจน์เป็นเวลานานแล้วว่ าการมีตัวเลือกสำหรับลูกค้า การแข่งขันในตลาด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลดีที่ช่วยให้ประเทศพัฒนาได้
เขากล่าวถึงตลาดโทรทัศน์ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น โทรทัศน์ที่วางขายเป็นแบบจอแบน และมีการออกแบบสไตล์ minimalist กันทั้งสิ้น สิ่งนี้เป็นการออกแบบตามธรรมชาติและวิวัฒนาการของผลิ ตภัณฑ์เอง ซึ่งโทรศัพท์ก็เช่นกัน ทุกคนต่างผลิตโทรศัพท์ที่สีดำ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าจอสัมผัสกันทั้งสิ้น หรือย้อนไปในอดีตที่ BlackBerry มีชื่อเสียง โทรศัพท์ทุกยี่ห้อก็ต้องมีรุ่นคีย์บอร์ด QWERTY มาขายกัน นี่คือการแข่งขันในตลาดเสรี แต่แอปเปิลพยายามยึดความเป็นผู้คิดค้นโทรศัพท์รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าจอสัมผัสสีดำไว้แต่เพียงผู้เดีย ว
ทนายซัมซุงยังอ้างถึงผลการทดสอบพยานจากฝั่งแอปเปิล ที่ไม่สามารถชี้แจงได้ชัดเจนว่าผู้บริโภคมีความสับสน ในการเลือกซื้อโทรศัพท์ของซัมซุงกับแอปเปิลอย่างไร ซึ่งซัมซุงเองได้พิสูจน์แล้วว่าตนมีความหลากหลายในผล ิตภัณฑ์อยู่มากแม้จะมี iPhone ออกมาสู่ตลาดก็ตามที ซึ่งหลักฐานที่คล้ายของแอปเปิลพยายามชี้นำให้ลูกขุนส ับสน

Verhoeven ยังบอกลูกขุนว่าในเอกสารคำสั่งข้อกฎหมายส่วนของการลอ กเลียนการออกแบบ ได้ระบุไว้ว่าถ้าจะสรุปว่าเหมือนกัน ก็ต้องเหมือนกันแม้รายละเอียดเล็กน้อย ซึ่งพยานฝั่งแอปเปิลก็หลบเลี่ยงที่จะอธิบายว่า Galaxy S 4G ที่กล่าวหาว่าลอกเลียนนั้นเหมือน iPhone อย่างไร โดยไม่ยอมพูดถึง 4 ปุ่มในแถวล่าง หรือฝาหลังที่ไม่ได้เรียบเนียนเสมอกันหมดแบบ iPhone

ในส่วนประเด็นการลอกเลียน iPad ทนายซัมซุงได้ยกโมเดลแรกของ iPad ในการออกแบบที่แสดงต่อศาลว่าด้านหลังถูกออกแบบให้เป็ นวัสดุเรียบเนียนชิ้นเดียว ขณะที่ Galaxy Tab 10.1 มีงานด้านหลังเป็นสองชิ้นส่วนประกอบกันชัดเจน สิทธิบัตรการออกแบบ iPad ที่แอปเปิลยกมาอ้างก็ระบุว่าผิวภายนอกต้องดูโปร่ง สะท้อนแสง และมันวาว ซึ่ง Galaxy Tab 10.1 ไม่ได้มีลักษณะแบบนั้นเลย นอกจากนี้ Verhoeven ยังแสดงเอกสารภายในของซัมซุงว่าได้เริ่มโครงการออกแบ บแท็บเล็ต Galaxy Tab นานแล้วก่อนที่แอปเปิลจะเปิดตัว iPad เสียอีก

มาถึงการออกแบบ UI ซึ่งทนายซัมซุงได้อ้างความเห็นของพยานที่ทำการทดสอบแ ยกแยกความแตกต่างของไอคอน พบว่าพยานให้ความเห็นว่าไอคอนมีความคล้ายกันแค่เพียง สองโปรแกรมเท่านั้นคือโทรศัพท์และนาฬิกา ซึ่งหน้าตาไอคอนของสองโปรแกรมนี้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบ บมาหลายครั้ง และซัมซุงก็พบว่าหน้าตาปัจจุบันนี้ทำให้ผู้ใช้งานเข้ าใจความหมายได้ดีที่สุด จึงเลือกใช้มัน
ทนายความซัมซุงยังยกอีเมลของ Eddy Cue ที่บอกว่าแอปเปิลควรทำแท็บเล็ตหน้าจอ 7 นิ้วว่า นี่ก็คือตัวอย่างของการเสนอความคิดเห็นในองค์กรทั่วไ ป แต่แอปเปิลได้พยายามอ้างอีเมลภายในซัมซุงมากล่าวหา และบอกว่าซัมซุงมีคำสั่งให้ลอก iPhone ซึ่งถ้าหากหลักการนี้ถูกต้อง ก็ต้องถือว่าแอปเปิลเองก็พยายามลอกแท็บเล็ต 7 นิ้วจากซัมซุงเช่นกัน
Verhoeven พูดถึงตัวเลขที่แอปเปิลเรียกเป็นค่าเสียหายว่าน่าขบข ัน สูตรคำนวณของแอปเปิลก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นของซัม ซุงด้วยซ้ำ สุดท้ายแล้วแอปเปิลไม่มีความเหมาะสมที่จะขอค่าเสียหา ยที่อ้างมาทั้งหมดเลย เพราะแอปเปิลไม่ได้เป็นผู้คิดค้นหน้าจอสัมผัส ตลอดจนไม่ได้คิดค้นสมาร์ทโฟนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมโ ค้งเป็นรายแรกด้วยซ้ำ
การหักล้างครั้งสุดท้าย

William Lee ตัวแทนทนายของแอปเปิลได้ยื่นข้อหักล้างครั้งสุดท้าย โดยกล่าวว่าในวงการว่าคดีความนั้นมีคำพูดหนึ่งกล่าวว ่า ถ้าคุณมีความจริง คุณก็ยืนอยู่บนความจริงไป แต่ถ้าไม่มี ก็ใช้วิธีโจมตีพยานหรือทนายฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆ แทน ซึ่งนั่นคือวิธีที่ซัมซุงใช้ตอนนี้
Lee บอกว่าการแข่งขันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่คุณต้องแข่งด้วยการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเอง และแอปเปิลทำก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์จากสิ่งที่บริษั ทได้ลงทุนพัฒนามา หากเราไม่ทำสิ่งนี้ โลกก็จะไม่สามารถระดมคนมาสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับโลกได้เหมือนเช่น iPhone อีก
คณะลูกขุนจะเริ่มออกคำวินิจฉัยตัดสินคดีในคืนวันนี้ ตั้งแต่เวลา 23 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย เป็นต้นไปครับ
ที่มา: The Verge และ All Things D


อ่านต่อ...