"ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรค มนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน ๒.๑ GHz พ.ศ. ...." หรือที่เรารู้จักกันในเกณ์การประมูลคลื่น 3G 2.1GHz ผ่านการลงคะแนนเสียงจากกสทช. แล้วด้วยคะแนน 8 ต่อ 2 (ถอนตัวจากการพิจารณา 1 เสียง)
ยังไม่มีรายชื่อทั้งหมดว่าใครโหวตอย่างไรบ้าง แต่ที่ประกาศตัวออกมา คือ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ นั้นเป็นเสียงคัดค้านข้างน้อยเพราะไม่เห็นด้วยกับการ แบ่งคลื่นสูงสุด 15MHz ที่อาจจะทำให้ผู้ประมูลสามรายแบ่งคลื่นเท่ากันพอดีที ่ราคาเริ่มต้น
สำหรับการประมูล นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. ระบุว่าจะจัดการประมูลในวันที่ 15-20 ตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยกำลังพิจารณาว่าจะใช้สถานที่ที่สำนักงานกสทช. เองได้หรือไม่
ประกาศผ่านจากกสทช. แล้วต้องรอให้มีการบรรจุลงราชกิจจานุเบกษา แต่กระบวนการต่อจากนี้ก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรที่จะหยุ ดกระบวนการแล้ว นอกจากจะมีการฟ้องร้องกันอีก
ที่มา - วาระประชุมกสทช., @supinya (1, 2, 3), @phetchan (1, 2)


อ่านต่อ...