HP รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2012 สิ้นสุดเดือนกรกฎาคมตามปฏิทินบริษัท มีรายได้รวม 2.97 หมื่นล้านดอลลาร์ ลดลง 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และขาดทุนสุทธิ 8.9 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามตัวเลขที่ออกมานั้นใกล้เคียงกับที่นักวิ เคราะห์คาดกันก่อนหน้านี้ เพราะการขาดทุนนั้นมาจากการตัดค่าใช้จ่ายทางบัญชีครั ้งเดียวมูลค่า 1.08 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมูลค่าที่ตัดขาดทุนนี้ส่วนใหญ่มาจากการซื้อกิจการ บริษัท Electronic Data Systems ก่อนหน้านี้ และยังรวมถึงการตัดค่าความนิยมของแบรนด์ Compaq ด้วย
ซีอีโอ Meg Whitman กล่าวว่า HP ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นกิจการที่ต้องใช้เวล าอีกหลายปี และนี่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี บริษัทสามารถลำดับความสำคัญตามกลยุทธ์ที่วางไว้ได้ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดี การปรับโครงสร้างองค์กรก็เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของผลการดำเนินงานรายกลุ่มธุรกิจนั้น ส่วนธุรกิจซอฟต์แวร์เติบโตถึง 18% ขณะที่กลุ่มสินค้าบุคคลอย่างพีซี ลดลง 10% ซึ่งก็เหมือนกับ Dell ที่ประกาศผลประกอบการไปเมื่อวานนี้
ที่มา: HP และ Business Insider


อ่านต่อ...