หาซื้อมอเตอร์ปัดน้ำฝน 620 ช้างเหยียบค่ะ ของเดิมมันพัง
ไปให้ร้านซ่อม เอามาใช้ ปัดได้ไม่ึง 10 ครั้ง พังอีกแล้ว
มีแนะนำช่วยด้วยนะคะ ด่วนมาก เพราะจะเดินทางไปอุบล อาทิตย์ที่ 26 นี้ค่ะ