ช่วงหลังกูเกิลเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยมากขึ้นหลังการ เปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการ นับแต่การทำ Street View ไปจนถึงการบุกตลาด Google Apps และตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของการวิเคราะห์เสียงภาษาไทย โดยเริ่มรับวิศวกรที่ "พูดภาษาไทย" ในตำแหน่ง "Speech Data Ops Engineer"
แม้จะเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับคำพูด แต่คำอธิบายเนื้องานก็เป็นงานเกี่ยวกับข้อความด้วย โดยงานที่ต้องทำคือการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อถอดร หัสวันที่, คำย่อ, ที่อยู่, ฯลฯ
ผู้สมัครต้องเป็นคนพูดภาษาไทยเป็นหลักและสื่อสารภาษา อังกฤษได้เป็นอย่างดี เขียนภาษา Python ได้ และเข้าใจ HTML และสร้างเครื่องมือสำหรับใช้งานภายในได้
การทำงานเป็นสัญญาจ้างหกเดือนพร้อมโอกาสต่อสัญญา ประกาศงานนี้จริงๆ เขียนเป็นประกาศกลางๆ คาดว่าน่าจะเป็นโครงการที่ทำพร้อมกันหลายประเทศ
ที่มา - +Pornthip Kongchun


อ่านต่อ...