Sony ประกาศเตรียมย้ายสำนักงานใหญ่ของ Sony Mobile Communications ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่เมืองลุนด์ ประเทศสวีเดนย้ายไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นไปตามยุทธศาสตร์ One Sony ทั้งนี้ การย้ายสำนักงานใหม่ก็มีข่าวร้ายเล็ก ๆ เหมือนกันคือ จะปลดพนักงานในสำนักงานใหญ่เก่าจำนวน 1,000 คนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2557
หวังว่า Sony Mobile จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
ที่มา : Engadget


อ่านต่อ...